Kommunikationskoncern Nordic Morning - Innovativ kommunikation

800
Experter

20 olika nationaliteter i 14 bolag i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Ukraina och Indien.

 

Kontorskulturen och arbetskamraterna

Juha Stenroos

...gör att Juha Stenroos trivs som utvecklingschef på Edita Publishing i Helsingfors.

”Jag motiveras av intressanta och mycket självständiga arbetsuppgifter.”

 

Jobba hos oss?

Gör en spontanansökan här »

Hur kan vi stå
till tjänst?

I en snabbt föränderlig värld hjälper vi dig att berätta din historia på ett attraktivt sätt. Vi tar reda på var, hur och när du bäst når dina kunder. Vi planerar en innehållsstrategi och anpassar dina tjänster efter dina kunders förväntningar. Vi mäter och analyserar kommunikationens resultat och hjälper dig att snabbt reagera på förändringar.

Innehåll - strategi, planering & kommunikation »
Marknadskommunikation in alla kanaler »
Digital marknadskommunikation »
Modern tryck & distribution »

#801

Bloggar om kommunikation

Joakim Schonert, 17.10.2014

Disruptive business models adapted for the digital age

The physical world is moving online – and it’s having a profound effect on our behavior. Take a look around and, depending where you are, you might see people using smartphones to log workouts, activity wristbands to monitor their step count or even smartwatches to view Twitter updates. Thanks to connectivity, our possessions are going digital and you know what – so are we. In a world where everything is becoming digitized, what does this mean for businesses? In this article, Joakim Schonert, a Chief Strategist for Citat in Finland, highlights some radical business models and explains how they are disrupting old industries.

Läs hela bloggposten »

Mera bloggar

Klikki AB beviljas Green Office-certifikatet

WWF har beviljat Klikki AB rätten att använda Green Office-märket. ”Det var inspirerande att arbeta mot detta gemensamma mål och att se det ökade intresset för miljörelaterade frågor från mina kollegor”, säger Klikkis Green Office chef Hanna Stranger. Läs mer »


Unga lär sig göra 
video på Citat

Jesper Salminen,Henry Boyd och Veeti Amegbedzi har tillsammans med sin handledare Ali Mahamed varit på besök hos Citat Helsingfors för att lära sig lite mer om hur man jobbar med video. Nordic Morning hjälper killarna att göra en video om basket, som är deras hobby.

Nordic Morning stödjer Nuorten Akatemias Mahis-verksamhet, som erbjuder kamratstödjande aktiviteter för unga.

Läs mer on vårt samarbete »


Tillväxt fortsatte och 
resultatet förbättrades 
avsevärt

Nordic Morning-koncernens omsättning ökade med 8,1 miljoner euro och det operativa resultatet uppgick till 4,0 miljoner euro. Det operativa kassaflödet var 7,6 miljoner euro. I enlighet med sin strategi fortsätter koncernen att stärka sin ställning som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden.

Nordic Mornings Årsberättelse 2013 »

Se vd Timo Lepistös intervju: