Kommunikationskoncern Nordic Morning - Innovativ kommunikation

Hur kan vi stå
till tjänst?

I en snabbt föränderlig värld hjälper vi dig att berätta din historia på ett attraktivt sätt. Vi tar reda på var, hur och när du bäst når dina kunder. Vi planerar en innehållsstrategi och anpassar dina tjänster efter dina kunders förväntningar. Vi mäter och analyserar kommunikationens resultat och hjälper dig att snabbt reagera på förändringar.

Innehåll - strategi, planering & kommunikation »
Marknadskommunikation in alla kanaler »
Digital marknadskommunikation »
Modern tryck & distribution »

#801

Bloggar om kommunikation

Bengt Erson – BrandSystems, 17.04.2014

Successful branding in a digital landscape

What makes your brand, offering, solution or product stand out from the crowd? It’s a difficult question, but one that I think I have an answer to...

Läs hela bloggposten »

Mera bloggar

Tillväxt fortsatte och
resultatet förbättrades
avsevärt

Nordic Morning-koncernens omsättning ökade med 8,1 miljoner euro och det operativa resultatet uppgick till 4,0 miljoner euro. Det operativa kassaflödet var 7,6 miljoner euro. I enlighet med sin strategi fortsätter koncernen att stärka sin ställning som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden.

Nordic Mornings Årsberättelse 2013 »

Se vd Timo Lepistös intervju:

Att prova nya saker 

….och att möta människor får Anne Åkerberg att trivas som utbildningsplanerare vid Edita Publishing i Helsingfors.

”Jag gillar arbeten av projektkaraktär. Att lösa små problem piggar också upp dagen.”