Engagemang och framgångar

Kärnan i vår HR-verksamhet är att stödja, inspirera och hjälpa Nordic Morning-koncernens medarbetare att lyckas i sitt arbete.

Annika Parkkonen

"Hörnstenarna i vår nya HR-strategi är lärande och utveckling, ledarskap samt en kultur av inspiration. Vi strävar efter en kultur av engagemang och kunnande. Om vi vinner medarbetarnas hjärtan, har vi lyckats.", säger Nordic Mornings HR-chef Annika Parkkonen.

Läs om hur vi tar hänsyn till vår personal:
reporting.nordicmorning.com »

Läs om vad Sari Korhonen, utvecklingschef vid Edita Publishing, berättar om ledarskap :
Ledarskap i ständig förändring »

 

Mervärde för intressentgrupper

Kati Niemelä

"I Nordic Morning innebär ekonomiskt att skapa mervärde för bolagets viktigaste intressentgrupper, personalen, kunderna och ägaren. Även samarbetspartner, finansiärer samt stater och kommuner där vi verkar, är viktiga målgrupper för mervärde. Ekonomiledning baseras på koncernens policyer och preciserade anvisningar samt på god förvaltningssed, en effektiv riskhantering och principerna för intern revision", säger Nordic Mornings ekonomichef Kati Niemelä.

Läs mer:
reporting.nordicmorning.com »

Affärsetisk kod

Timo Lepistö

"Koden bygger på Nordic Mornings värderingar och vägleder oss i samarbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter. De etiska riktlinjerna hjälper oss att lyckas i vår affärsverksamhet och trivas med vårt arbete", säger Nordic Mornings vd Timo Lepistö.

Läs mer om vår affärsetiska kod »

Långsiktigt arbete för miljön

Sedan början av 1990-talet har vi arbetat systematiskt för att minska vår miljöbelastning.

"Vi minskar vår egen och våra kunders miljöbelastning genom satsningar på miljöansvariga funktioner, produkter och tjänster samt ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna", säger Mika Ruuskanen, ansvarig för Green Nordic Morning program.

Läs om vårt miljöansvar:
reporting.nordicmorning.com »

Aktiviter för de unga

Med början 2014 inledde vi ett samarbete med finska Nuorten Akatemia (Academy for Youth) som fokuserar på att aktivera unga människor som genomgår svåra perioder i sina liv. Syftet är att förebygga att unga människor hamnar utanför samhället
Läs mer om samarbete »

Unga lär sig göra
video på Citat

Ett team från Mahis-projektet, Jesper Salminen,Henry Boyd och Veeti Amegbedzi har tillsammans med sin handledare Ali Mahamed varit på besök hos Citat Helsingfors för att lära sig lite mer om hur man jobbar med video. Nordic Morning hjälper killarna att göra en video om basket, som är deras hobby.

Under besöket pratade Aleksi Lampinen och Kare Nieminen från Citat med dem om storytelling och gav dem också redigeringstips. Här är en video med några klipp från workshopen: