Ledarskap i ständig förändring

I Nordic Morning står möten med människor och interaktion i centrum för ledarskapet. Kontinuerliga förändringar, som är typiska för kommunikationsbranschen, tar ständigt våra medarbetare utanför komfortzonen. Därför förefaller det naturligt att det första gemensamma utvecklingsprogrammet som gäller hela koncernen, Nordic Bond 001, fokuserar just på ledarskap och chefsfärdigheter.

– En god ledare blir ihågkommen för sin förmåga att lyssna, inte för att han eller hon alltid har rätt svar på alla frågor. En god ledare strävar också efter att bidra till att upprätthålla motivationen, ge av sin tid och ställa upp tydliga mål.

Så sammanfattar Sari Korhonen, utvecklingschef vid Edita Publishing, sin syn på utmärkande drag hos en god ledare. Hon deltog i utvecklingsprogrammet Nordic Bond 001 under 2013–2014 och är tacksam för den:
– Typiska drag för branschen och koncernen skräddarsyddes och togs med i utbildningen och coachningen för chefsarbetet. Kombinationen fungerade utmärkt.

Sari Korhonen

Sari Korhonen har gått från en expertroll till en chefsroll. Hon känner igen sig i "behovet av att alltid svara rätt", som är typiskt för experter:
– Nu har jag fått lära mig att vara lite mer återhållsam och vänta lite. Ledarskap är ett serviceyrke, där man så långt det är möjligt hjälper sin kollega att hitta egna lösningar, resurser och starka sidor.

Förmågan att lyssna utgör en del av emotionell intelligens, ett ämne som ofta tas upp då gott ledarskap diskuteras i Nordic Morning.
– Det handlar om interaktion. Tillit uppstår i äkta och närvarande möten mellan människa och grupp, betonar Annika Parkkonen, HR-chef i Nordic Morning.

För närvarande pratas det mycket om förändring i samhället. Inom kommunikationsbranschen är förändring själva kärnan i affärsverksamheten, och det som är nytt är hur snabbt förändringarna sker. Och hur oförutsägbara de är.

Människor förhåller sig olika till förändringar. Vissa är ivriga, andra är helt klart reformmotståndare. Den största delen befinner sig mittemellan: de iakttar och avväger situationen innan de bildar sig en uppfattning.
– En chef bör kunna känna igen vilka handlingssätt varje anställd har i en förändringssituation. Vilka är medarbetarens starka sidor, var behöver han eller hon stöd? Man måste kunna avläsa förändringsdynamiken såväl hos individer som hos team. Samma sak gäller chefen själv: en god självkännedom hjälper chefen att stödja sina medarbetare, beskriver Annika Parkkonen.

Ju bättre chefen känner sitt team och dess medlemmar, desto bättre kan han eller hon svara på sina medarbetares olika behov. Tiden och förmågan att lyssna bidrar till detta: man måste hörsamma och tolka de signaler som uppstår i teamet och bland dess medlemmar.
– I förändringssituationer måste alla i något skede kliva utanför sin komfortzon. Nya omständigheter gör människor ängsliga, och rädslan för att misslyckas utgör ofta ett hinder för produktivitet. Chefen ska klara av att sporra och uppmuntra också i situationer där man inte kan vara helt säker på att lyckas, men där man inte heller kan stanna kvar i det gamla, säger Sari Korhonen.

Motivationen förbättras om man kan kommunicera visionen tydligt: vilka våra mål är och varför, samt vilka roller varje team har under resan. Sari Korhonen upplever att människor ofta accepterar förändringen, när de förstår och accepterar målet, och sin roll i processen för att uppnå det. Förutom detta betonar Annika Parkkonen betydelsen av identitet:
– När organisationen har en stark identitet och teamet har en stabil uppfattning om sin egen uppgift, kan ärenden prioriteras också i förändringssituationer.

Sitrus: ett pilotprojekt för decentraliserat ledarskap

Framgångssagor om decentraliserat ledarskap och självstyrande team har lyfts fram både i svensk och utländsk media. Temat är aktuellt också inom Nordic Morning. Det nya företaget i koncernen, Sitrus, grundades i början av september när JG Communication AB och Citat AB slogs samman. I Sitrus byggs medvetet en ny slags organisations- och ledarskapsmodell.

Annika Parkkonen

– Vi kan själva testa i praktiken hur ett decentraliserat ledarskap och självstyrande team fungerar, och se vilken typ av stödstrukturer man behöver omkring sig, konstaterar Annika Parkkonen, HR-chef vid Nordic Morning.

Att utforska decentraliserat ledarskap ansågs nödvändigt eftersom den unga löntagargenerationenyngre medarbetare tänker på ett annat sätt om ledarskap än de föregående generationerna. De saknar inte ett ledarskap nära sig, utan värdesätter frihet.
– För många är själva arbetsinnehållet, och kundorienterat arbete, mer motiverande än det mer traditionella sättet att arbeta. Arbetsgivaren måste kunna erbjuda de anställda meningsfulla upplevelser. Självständighet och frihet i hur man ska utföra arbetet kan utgöra en del av denna upplevelse.

Text: Sari Kuvaja