Nordic Morning i korthet

Nordic Morning är Nordens ledande kommunikations-
koncern. Vi är 800 kommunikationsexperter på sammanlagt 14 företag som opererar i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Ukraina och Indien. Vi skapar innovativa lösningar inom ett snabbt skiftande verksamhetsområde – allt från strategiskt innehåll till effektiv implementering. 

Nordic Morning omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp samt fem finska och åtta svenska dotterbolag inom olika kommunikationsområden. Nordic Morning är dessutom delägare i ett svenskt bolag. Nordic Morning är helägt av finska staten och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Varje koncernbolag har en egen marknadsposition och ett eget tjänsteutbud som avviker från systerbolagens. Gemensamt för dem alla är målet att vara det ledande företaget inom sitt kommunikations-
område. Nordic Morning Abp:s roll i förhållande till sina dotterbolag är att aktivt och innovativt utveckla affärsverksamheten samt tillhandahålla en plattform som inspirerar bolagen att agera föregångare för strategiskt intressant affärsverksamhet och kunskap.

Vi leder utvecklingen i branschen sedan mer än 150 år - bolaget etablerades redan 1859. Under de senaste åren har Nordic Morning genomgått en av de mest omfattande förändringarna i sin långa historia. Koncernens affärsverksamhet har utvecklats enligt den globala trend där fokus nu ligger på digitala kanaler i stället för på traditionella trycksaker. I enlighet med sin strategi fortsätter Nordic Morning att stärka sin ställning som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden.

Servicestrategin förnyades och satsningar på digitala tjänster genomfördes enligt plan

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 106,6 miljoner euro och resultat uppgick till 3,4 miljoner euro. Nordic Morning förnyade sin servicestrategi och organiserade sin affärsverksamhet i enlighet med den i tre affärsområden från och med 1.1.2015: Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue.

Nordic Mornings Årsberättelse 2014 »

Koncernbolagen

Moderbolag Nordic Morning Abp

VISIBILITY & SERVICE DESIGN
Klikki AB och Ottoboni i Sverige samta Klikkicom Oy och Ottoboni Finland i Finland.

CONTENT
Sitrus Agency AB och Mods Graphic Studio AB i Sverige, Edita Publishing Oy och Sitrus Agency Oy i Finland samt Citat Ukraine LLC i Ukraina.

CAMPAIGNS & DIALOGUE
Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Mot en heltäckande kundservice

Vi satsade på att förbättra vår heltäckande kundservice. Vi utvecklade vårt digitala serviceerbjudande och vår kompetens, stärkte synergier och ökade samarbetet mellan våra olika affärsverksamheter.

I slutet av året tog vi fram servicestrategin Succécirklarna, som fokuserar på online-kommunikation och förenar vår kompetens på ett effektivt sätt för att främja våra kunders framgång.

Från och med den 1 januari 2015 är koncernens affärsområden: Visibility & Service Design, Content samt Campaigns & Dialogue.

Läs mer: vd har ordet »

Våra värderingar

FÖRNYESLE
Vi är innovativa föregångare inom kommunikation.

RESPEKT
Vi främjar jämställdhet, öppenhet och ärlighet.

ANSVAR
Vi uppnår goda resultat på ett transparent och etiskt hållbart sätt.

Styrning

Ledningsgrupp » 
Styrelse »
Företagsstyrning »