LEDNINGSGRUPPEN FÖR NORDIC MORNING 

 

Timo Lepistö 

Timo Lepistö

(f. 1959), Jur kand

Verkställande direktör, Nordic Morning

Varit verksam i koncernen sedan 1987

Förtroendeuppdrag: Vice ordförande i Arbetslivsutskott av Mediernas Central Förbund

Tidigare arbetsuppgifter: Chef för Edita Content-divisionen, Verkställande direktör för Edita Publishing Ab

 

Heikki Autio

Heikki Autio

(f. 1965), Civilingenjör

Chef för affärsområdet Campaigns & Dialogue
Verkställande direktör, Edita Prima Oy

Varit verksam i koncernen sedan 2007

 

Christian Sahlgren

Christian Sahlgren

(f. 1972), Civilekonom

Verkställande direktör, Sitrus Agency AB

Varit verksam i koncernen sedan 2012

 

Annika Linna

Annika Linna

(f. 1967), Magister i samhällsvetenskap

Kommunikationschef, Nordic Morning

Varit verksam i koncernen sedan 2009

 

Kati Niemelä

Kati Niemelä

(f. 1966), Ekonomie magister

Ekonomichef, Nordic Morning

Varit verksam i koncernen sedan 1998

 

Annika Parkkonen

Annika Parkkonen

(f. 1971), Politices magister

HR-chef, Nordic Morning

Varit verksam i koncernen sedan 2012

 

Päivi Hietanen

Päivi Hietanen

(f. 1962)

Verkställande direktör, Edita Publishing Ab

Varit verksam i koncernen sedan 2014

Förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i Finlands förlagsförening rf

 

Mattias Falkendal

Mattias Falkendal

(f. 1970)

Chef för affärsområdet Visibility & Service Design

Varit verksam i koncernen sedan 2012