STYRELSEN FÖR NORDIC MORNING

  

Per Sjödell

 Per Sjödell

Ordförande

(f. 1972), MBA

Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2016, 
ordförande sedan 2016

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Ordförande för Lindex
Ordförande för Identity Works
Ordförande för Lyko Group
Styrelseledamot i Stockmann

Tidigare arbetsuppgifter:
Grundare av Red City PR
Marknadschef för H&M
VD för Fiskars Sweden
VD för Gant Sweden
VD för Pocket Shop
Chef för marknadskommunikation på ICA

Jukka Ruuska

Jukka Ruuska

Vice ordförande

(f. 1961), juri. kand, MBA

VD för Asiakastieto Group
Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2016

Tidigare arbetsuppgifter:
VD för Helsingforsbörsen HEX
VD för OMX Nordic
Senior partner hos CapMan
Företagsplaneringschef på Elisa 

Anni Ronkainen

Anni Ronkainen

(f. 1966), ekonomie magister

Chief Digital Officer, SVP på Kesko
Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2015

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Asiakastieto Group Plc sedan 2015
Styrelseledamot i Sunduka Ltd sedan 2015

Tidigare arbetsuppgifter:
Landchef på Google Finland Ltd
Multisektorchef på Google Finland Ltd
VD för McCann Worldgroup Helsinki Oy
Affärschef på Satama Finland Oy

Maritta Iso-Aho

Maritta Iso-Aho

(f. 1964), eMBA, förvaltningsmagister

Chef, kommunikation och hållbarhet på Alko Ab, medlem i ledningsgruppen
Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2012

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Katri Antell Oy
Styrelseledamot i A-klinikstiftelsen
Medlem i delegationen för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Finland

Tidigare arbetsuppgifter:
Eurest Finland Oy, operatiivinen johtaja
Marknadsförings- och försäljningschef på Silta Oy
Vice VD på Fazer Amica Oy

Petri Vihervuori

 Petri Vihervuori

(f. 1971), filosofie magister

Finansråd i avdelningen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli
Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2011

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Governia Oy
Medlem i ledningsgruppen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli

Tidigare arbetsuppgifter:
Senior specialist på avdelningen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli
Kommunikationskonsult på Oy JKL Helsinki Ab
Projektkoordinator på Kynämies Oy
Kommunikationschef på TeliaSonera Finland Oyj

Anne Årneby

Anne Årneby

(f. 1963), MBA

Chief Marketing and Communication Officer på Bisnode
Styrelseledamot i Nordic Morning sedan 2015

Huvudsakliga förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Pilum AB

Tidigare arbetsuppgifter:
VD för Rewir AB
VD för McCann Worldgroup
Varumärkesdirektör på Telenor Group
Ctrategisk varumärkeschef på Telenor Sverige AB