Hur kan vi stå till tjänst?

I en snabbt föränderlig värld hjälper vi dig att berätta din historia på ett attraktivt sätt. Vi tar reda på var, hur och när du bäst når dina kunder. Vi planerar en innehållsstrategi och anpassar dina tjänster efter dina kunders förväntningar. Vi mäter och analyserar kommunikationens resultat och hjälper dig att snabbt reagera på förändringar.

Innovativ kommunikation

          Succécirklarna

Succecirklarna

Visibility & Service Design

Optimering av varumärken

Vi optimerar upplevelsen av ditt varumärke genom våra innovativa erbjudanden inom strategisk mediaoptimering och tjänsteutveckling.

I våra erbjudanden ingår strategisk mediaplanering, programmatic display, sökmotoroptimering och marknadsföring, konverteringsoptimering, service design, användbarhet och digital service management.

Läs mer

Lokal visibilitet är nyckeln till success

Google har blivit en av de mest lönsamma försäljningskanaler för Hertz i Sverige, Finland och Norge. Läs mer »

The sweet spot of marketing

Insights and analysis of content, design and visibility can help businesses find the marketing sweet spot. 
Läs mer »

Content 

at the heart of every brand

Vi skapar relevant innehåll och effektiv samverkan.

Den bästa utgångspunkten för lyckad kommunikation är ett bra innehåll i de egna kommunikationskanalerna. Vår styrka är planeringen av en content strategi som utgår från kundens behov. Strategin ligger till grund när vi planerar, skapar, producerar och marknadsför innehåll i olika kanaler. 

I våra erbjudanden ingår content strategi, koncept, utveckling, curation, produktion och marknadsföring samt kampanjer, social media, online video, publikationer, informationstjänster och utbildning.

Läs mer

Social loves good content

Good content is good. Smart content is better

It’s not a new idea that channels demand “quality” content. But is “good quality” the most we can expect of our content? Läs mer »

Campaings & Dialogue

Mer lojala kunder

Vi är experter på personifierad och målinriktad direktmarknadsföring och kundlojalitetsmarknadsföring.

Vi hjälper dig också att se hur tryck bäst kan stödja ditt företags kommunikation och fungera bra tillsammans med era övriga kommunikationsaktiviteter. Våra innovativa lösningar gör det enkelt att hantera övergången från tryckta till digitala kanaler.

I våra erbjudanden ingår automatiserad marknadsföring, personalisering, lojalitetsprogram, direktmarknadsföring, målkoncept, kundgodkänd marknadsföring, variabelt datatryck, logistik och distribution och print management.

Läs mer

How can a marketer help a family with children in daily life?

A smart marketer can adjust their marketing strategy to include services that consumers really need and appreciate.
Läs mer »

In the jungle of systems

Some advices how to manage customers through the life cycle of customer relationships.
Läs mer »